Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van webuythings.nl

Volledige vergoeding
Je ontvangt alleen een volledige vergoeding indien het apparaat werkend is. Je apparaat is voor ons volledig werkend als (het):
- Een power up maakt (aan gaat)
- Een goed werkend LCD-scherm heeft zonder vlekken of beschadigd glas(indien van toepassing)
- Een goed keypad of touchscreen heeft (indien van toepassing)
- De batterij aanwezig en in goede staat is (indien van toepassing) en niet beschadigd is of bol staat
- De originele software actief is
- Geen overdreven gebruikssporen heeft, zoals diepe krassen of val/stoot schade
- Geen water-, of vochtschade heeft
- Geen schade heeft aan kleppen, scharnieren of dergelijke
- Geen simlock, account lock, pincode of wachtwoord heeft (indien van toepassing)
- Lader en USB-kabel aanwezig zijn (indien van toepassing en geldt niet voor mobieltjes)
- Controllers, joysticks en andere besturingsapparaten zijn bijgevoegd (indien van toepassing)
- In onze webcatalogus aanwezig is
- Uit de Europese markt komt
- Geen kopie of ‘namaak’ apparaat is
- Originele onderdelen heeft

Geen volledige vergoeding
Indien je apparaat niet voldoet aan de criteria genoemd bij ‘volledige vergoeding’ zullen wij een gereduceerde vergoeding bieden. Dit wordt per apparaat vastgesteld en bepaald. Je ontvangt hierover een “on-hold” e-mail. Je hebt dan 5 werkdagen om te reageren en je apparaat terug te laten zenden als je niet met de gereduceerde vergoeding akkoord gaat, zie voor meer informatie ‘retouren’. Mochten wij binnen 5 werkdagen niets van je vernomen hebben, dan wordt dat gezien als een instemming met de door ons voorgestelde gereduceerde vergoeding. Je ontvangt dan automatische een definitieve bevestigingsmail en de gereduceerde vergoeding op je rekening. Het is na de definitieve bevestigingsmail niet meer mogelijk om jouw toestel retour te ontvangen.
Webuythings.nl heeft te allen tijde de definitieve beslissing betreffende het graderen van een apparaat als werkend of niet-werkend.

Retouren
Je kan een ingezonden apparaat altijd retour ontvangen. Of hier kosten aan verbonden zijn hangt af van de reden waarom het apparaat retour gezonden moet worden.
Gratis retour:
- Indien er een verschil van mening is over de cosmetische/uiterlijke staat van het product
- Er aantoonbaar door webuytings.nl een vergissing in de beoordeling is gemaakt
- Er aantoonbaar een reden voor afkeur is gegeven die niet in onze voorwaarden staat omschreven

In alle overige gevallen zullen wij € 12,95 aan afhandelings- en verzendkosten in rekening brengen. Mochten wij de terugbetaling en de kosten voor afhandeling en verzending niet binnen 14 werkdagen hebben ontvangen, dan wordt de retour melding gezien als een vergissing en zullen wij het apparaat verder volgens ons proces verwerken. Je ontvangt dan een gereduceerd bedrag voor je apparaat.
Je apparaat zal aangetekend en verzekerd geretourneerd worden.

Apparaten met schade of defecten
Wij accepteren ook beschadigde en defecte apparaten. Hiervoor geldt echter wel een gereduceerd tarief. Dit tarief kan variëren van 75%-0% van de volledige prijs. Dit hangt af van de ernst van de beschadiging en/of het defect. Je kunt deze apparaten dus aanmelden in het systeem en daarbij de vragen naar waarheid invullen. Wij zullen je dan in de site een prijsaanbod doen.

Afwijkende modellen
Het kan voorkomen dat we een apparaat ontvangen dat een ander model is dan dat jej had aangegeven. Dit komt doordat veel apparaten op elkaar lijken en hierdoor kan verwarring ontstaan. Zodra wij een afwijking constateren, stellen wij je hiervan per e-mail op de hoogte. Hierbij ontvangt je direct een nieuw aanbod van ons. Dit kan zowel negatief als positief voor je uitpakken.

Je hebt vervolgens 5 werkdagen de tijd om hierop te reageren. Indien er niet gereageerd wordt, gaan wij ervan uit dat onze aanbieding akkoord is en gaan we over tot uitbetaling.

Sim- en geheugenkaarten
Wij wijzen erop dat je sim- en geheugenkaarten persoonlijke gegevens kunnen bevatten. De verantwoordelijkheid voor persoonlijke data op gegevensdrager(s) ligt in eerste instantie altijd bij jou. Zorg ervoor dat je al je gegevens van je apparaat hebt verwiderd voor je het naar ons opstuurt.

Als we gedurende het verwerkingsproces bij je apparaat toch nog zaken als sim- en/of geheugenkaarten aantreffen, dan worden deze direct verwijderd en op een milieuvriendelijke manier vernietigd. Dit doen we om het lekken van eventuele data tegen te gaan.
Simkaarten en geheugenkaarten worden achteraf niet teruggezonden.

Diensten Webuythings.nl
Webuythings.nl is een online handelsonderneming en aanbieders dienen te weten dat alle communicatie gestuurd wordt naar het e-mailadres zoals opgegeven bij de aanmelding. Controleer je e-mails regelmatig voor updates over je verkoop. Webuythings.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor e-mails die niet ontvangen zijn, bijvoorbeeld wanneer het e-mailadres niet correct is aangemeld of wanneer de e-mail niet door de spam filter van de aanbieder heen komt.

Om gebruik te maken van de diensten van Webuythings.nl is aanmelding als gebruiker noodzakelijk. Aanmelding is kosteloos. De bij aanmelding en verkoop benodigde persoonlijke informatie wordt behandeld conform de wet bescherming persoonsgegevens.

Betalingen
Wij streven ernaar om de betaling binnen 7 werkdagen na verwerking te voldoen. We behouden wel het recht om in uiterste gevallen, door onvoorziene gebeurtenissen of overmacht, de betaling binnen maximaal 21 dagen na testen en verwerken te voldoen.
Fout ingevoerde gegevens, en daardoor vertraagde betalingen, zijn voor de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Wij hebben treffende maatregelen genomen om foutieve invoer te voorkomen. Ondanks dat kunnen wij geen garantie bieden op de correctheid van de ingevoerde gegevens. Wanneer door fout ingevoerde gegevens door de aanbieder een betaling verkeerd is overgemaakt en op verzoek van de aanbieder teruggeboekt moet worden, zullen hier bankkosten in rekening worden gebracht van € 50,-. Dat is het tarief wat de bank aan ons zal berekenen.

Terugkoop garantie
Met de terugkoop garantie wordt de mogelijkheid geboden om een soort gelijke model/apparaat binnen 12 maanden weer terug te kopen voor dezelfde prijs als waarvoor jij he model/apparaat verkocht hebt. Je krijgt het toestel opgestuurd na (terug)betaling van het bedrag dat je destijds van ons hebt ontvangen plus de verzendkosten á€12,95 (voor een aangetekende en verzekerde verzending).

Verloren of beschadigde poststukken
Wij bieden een gratis verzendservice aan. Hier gebruik van maken is geheel op eigen risico. Het gebeurd niet vaak maar soms raakt er onderweg wel eens iets kwijt. Webuythings.nl kan helaas geen enkele verantwoordelijkheid op het gebied van verloren of beschadigde poststukken nemen. Wij adviseren dan ook om je zendingen via aangetekende post te versturen. De kosten hiervan komen helaas wel voor eigen rekening.
Alleen bij verlies gedurende een aangetekende zending kan de aanbieder een claim indienen bij PostNL. Voor meer informatie over het indienen van een claim bij PostNL, kan je kijken op www.postnl.nl. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie aangeboden.

Gestolen goederen
Alle door ons ontvangen goederen worden tijdens het verwerken geregistreerd aan de hand van het serie- of IMEI-nummer. Dit nummer wordt automatisch gecheckt via www.stopheling.nl. Mocht hieruit blijken dat het betreffende apparaat in deze database als gestolen geregistreerd staat, dan zullen wij hier direct melding van maken. Op verzoek van de politie – in het belang van het politieonderzoek – zullen wij dan verplicht zijn om alle persoonlijke gegevens die bij deze aanmelding gedaan zijn vrij te geven.
Gestolen goederen kunnen uitsluitend via de politie terug verkregen worden.

Geschillen
Eventuele klachten zal in eerste instantie Webuythings.nl behandelen. Mocht er naar aanleiding hiervan geen gepaste oplossing gevonden worden, dan zal dit geschil aan een bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd kunnen worden.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Overige voorwaarden
- Deelnemer is 16 jaar of ouder.
- Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
- U bent niet verplicht om doosjes of accessoires (mits gevraagd) mee te sturen in het geval van mobiele telefoons/smartphones of tablets. Indien u dit wel doet betalen we hier geen extra fee voor. De doosjes zullen tijdens verwerken direct verwijderd worden. Indien wij dus een toestel achteraf moeten retourneren zal dit zonder het meegestuurde doosje of accessoire zijn.
- Het prijsaanbod dat wij in de website doen zal voor een periode van 14 dagen na de aanmelding geldig blijven. Apparaten die na deze periode door ons ontvangen worden, kunnen onderhevig zijn aan een prijsaanpassing. Als dit bij een zending het geval is, doen we een aangepast prijsvoorstel op basis van de nieuwe prijs. De aanbieder heeft vervolgens 2 werkdagen de tijd om hierop te reageren. Indien er niet gereageerd wordt, gaan wij ervan uit dat onze aanbieding akkoord is en gaan we over tot uitbetaling.
- Alle contractuele verplichtingen, openstaande vorderingen, betalingsachterstanden, nog te betalen termijnen of enige andere vormen van verplichtingen die zijn aangegaan bij de aanschaf dan wel het (gratis) verstrekken van het apparaat aan de eindgebruiker (lees: aanbieder) van het toestel blijven de verantwoording van de aanbieder. Webuythings.nl kan onder géén enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die nog geldig zijn op het moment dat een toestel ter verkoop wordt aangeboden.
- Webuythings.nl behoudt het recht om te allen tijde de prijzen in de website aan te passen zonder enige vorm van kennisgeving vooraf.
- Producten die naar ons opgestuurd worden zonder aanmelding via de site, zonder tracknummer of begeleidingsbon, ouder dan 4 jaar zijn en/of niet op onze site vermeld staan, worden door ons automatisch en direct op een milieuvriendelijke manier gerecycled. Deze telefoons kunnen wij niet meer retour sturen, noch een vergoeding voor uitbetalen.
- Alle genoemde prijzen vallen onder de marge regeling. Bedrijven moeten een aparte aanvraag doen.
- Door het akkoord gaan met onze algemene voorwaarden stel je ons vrij van alle eventuele claims op het gebied van veiligheid, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, verlies of diefstal met betrekking tot aangeboden apparaten en/of eventuele persoonlijke gegevens.

VRAGEN?

Bel 0118 851 050
WhatsApp 06 347 289 18
BEREIKBAAR OP MA T/M ZA 10:00 - 17:30

GA NAAR VEELGESTELDE VRAGEN
Contact
Bel 0118 - 851 050
WhatsApp 06 347 289 18
Bereikbaar op MA T/M ZA 9-18U